Elle
Verloskundige Zorg

Prenatale screening

Prenatale screening 9 U5 A9838web

In Nederland is er de mogelijkheid om tijdens de zwangerschap de gezondheid van je baby te laten onderzoeken. Dit heet prenatale screening. Zo kan er gescreend worden op chromosomale en lichamelijke afwijkingen. Het is belangrijk om vooraf te bedenken of je hier überhaupt informatie over wilt ontvangen. Zo niet, kun je dit natuurlijk bij ons aangeven.

Wil je wel graag meer weten over deze onderzoeken, dan zullen wij jullie hier uitgebreid over informeren. Het kan helpen om alvast te bedenken wat het voor jullie zal betekenen als er een afwijking bij jullie kindje wordt gevonden. 

Tijdens de eerste controle zullen we je vragen of je behoefte hebt aan informatie over prenatale screening. Indien informatie gewenst is plannen we een apart counselingsgesprek in om je hier meer over te vertellen. Het kan helpen jezelf van te voren in te lezen. Het gaat dan om de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test), de 13- en 20 weken echo.