Elle
Version 02.08.2023

Privacy
Statement

Door het aanmeld- en/of contactformulier in te vullen ga je akkoord met het vastleggen van je gegevens. Lees hieronder over ons privacy beleid.


Inleiding

In dit privacy statement informeert ELLE Midwives cliënten over de rechten van de cliënt ten aanzien van zijn/haar persoonsgegevens. Dit privacy statement ziet toe op de door ELLE Midwives aangeboden zorgverlening binnen de verloskundigenpraktijk, via de website en de app ELLE Midwives. In het privacy statement wordt onder meer beschreven welke (categorieën van) persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.


Contactgegevens ELLE Midwives Rotterdam Centrum

Visserdijk 219, 3011 GW, Rotterdam, +31 10 2004 710, https://www.ellemidwives.nl.

ELLE Midwives is ingeschreven onder inschrijvingsnummer 802284477 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacy statement is ELLE Midwives te bereiken via info@ellemidwives.nl.


Contactgegevens ELLE Midwives Rotterdam Crooswijk

Paradijslaan 48, 3034 SN, Rotterdam, +31 10 2004 710, https://www.ellemidwives.nl.

ELLE Midwives is ingeschreven onder inschrijvingsnummer 802284477 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacy statement is ELLE Midwives te bereiken via info@ellemidwives.nl.


Contactgegevens ELLE Barendrecht

Middeldijkerplein 26, 2993 DL, Barendrecht, +31 180 62 74 59, https://www.ellebarendrecht.nl.

ELLE Barendrecht is ingeschreven onder inschrijvingsnummer 64943249 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacy statement is ELLE Barendrecht te bereiken via info@ellebarendrecht.nl.


Contactgegevens ELLE Rhoon

Langstraat 11-12, 3162 WC, Rhoon, +31 180 62 74 59, https:// www.ellebarendrecht.nl. ELLE Rhoon is ingeschreven onder inschrijvingsnummer 64943249 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacy statement is ELLE Barendrecht te bereiken via info@ellebarendrecht.nl.


Verwerkingen van persoonsgegevens

ELLE Midwives verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Het verwerken van gegevens van minderjarigen vindt plaats na schriftelijke toestemming van ouders/voogd.

Persoonsgegevens van cliënten worden door Elle Midwives verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst; (zoals het aanmaken van je dossier, het inloggen op je account, het aanmaken van een koppeling met Zwangerenportaal, het bijhouden van je medisch dossier, het inplannen van een afspraak, het bijhouden van door jou aangegeven voorkeuren)
 • administratieve doeleinden; (zoals het versturen van een nieuwsbrief/informatieve e-mail, het uitvoeren van overige, door jou gevraagde, diensten zoals bijvoorbeeld het aanmelden voor de app ELLE Midwives)
 • het verbeteren van onze dienstverlening (zoals versturen/verwerken van een klachten- of cliëntenenquête).

Grondslagen voor de verwerking zijn:

 • de geneeskundige behandelovereenkomst;
 • toestemming;
 • gerechtvaardigd belang van ELLE Midwives;


Welke persoonsgegevens worden verwerkt door ELLE Midwives:

 • Naam, voornamen, voorletters, titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke van de zwangere en haar partner voor communicatie benodigde gegevens. Medische gegevens en andere bijzondere persoonsgegevens, waaronder burgerservice-nummer, indien en voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie van kosten bij de zorgverzekeraar;
 • NAW-Gegevens ten behoeve van kwaliteitsbewaking en follow up van de behandeling in het kader van kwaliteitsbewaking Wet Bevolkings Onderzoek (counselingsgegevens en prenatale screening);
 • Klachten en opmerkingen over de behandeling van betrokkene;
 • Andere gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor een juiste behandeling en afhandeling van de behandeling.
 • Bovenstaande lijst is niet uitputtend en kan variëren al naar gelang de behandelovereenkomst.


Online registratie van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden geregistreerd in het online verloskundig registratiesysteem Onatal. Onatal is NEN Gecertificeerd en voldoet aan beveiligingsnormen gesteld in de wet AVG. Dit systeem is alleen toegankelijk voor door de praktijk geregistreerde verloskundigen en assistenten. Al deze zorgverleners hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Registratie van NAW, geboortedatum, BSN en zorgverzekeringsnummer worden digitaal verwerkt ten behoeve van klantenbestand, controle identiteit en indienen van declaraties bij de zorgverzekeraar.


E-mailadres

Emailadressen worden digitaal verwerkt ten behoeve van het uitwisselen of verzenden van:

 • nieuwsbrieven vanuit Elle Midwives, uitnodigingen en aanmeldingen voor het gebruik van de ELLE Midwives app, de zwangerschapskalender vanuit de ELLE Midwives app, uitnodigingen deelname enquête t.b.v. evaluatie van de zorgverlening door ELLE Midwives, contactgegevens aan samenwerkingspartners indien gebruik gemaakt wordt van aanvullende diensten van ELLE Midwives. Deze samenwerkingspartners betreffen o.a. acupunturist, osteopaat, fysiotherapeut, yogadocent, zwangerschaps- en / of postpartumcoach, doula, sportschoolhouder en zwangerschapsfotograaf. Dit geschiedt via onbeveiligde mail.
 • Medische gegevens en uitwisseling met derden zorgverleners geschiedt via beveiligde e-mail.
 • Partner mailadres wordt in principe niet gebruikt.Foto medisch dossier

Een gevraagde webcam foto wordt alleen opgeslagen in het medisch dossier ten behoeve van de herkenbaarheid van de cliënt voor de verloskundigen en assistenten ten behoeve van de zorgverlening. Het fotobestand van de webcam wordt na koppeling in het medisch dossier verwijderd.


Delen van de gezondheidstoestand

1. Met andere zorgverleners: Gegevensverwerking van de gezondheidstoestand van de cliënten in heden en verleden, de gezondheidstoestand van het (toekomstige) kind, de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen worden geregistreerd ten behoeve van de zorgverlening. Deze gegevens worden uitsluitend gedeeld met andere zorgverleners indien dit medisch noodzakelijk is en ten behoeve van de zorg. De zorgverleners betreffen o.a. gynaecologen, klinisch verloskundigen, kinderarts, huisarts, consultatiebureau, kraamzorg en de zorgverzekeraar i.v.m. declaraties.

2. Geautomatiseerde besluitvorming: ELLE Midwives neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit. ELLE Midwives maakt gebruik van de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Onatal (online verloskundig registratiesysteem)
 • Zorgdomein en zorgmail (beveiligde communicatie met andere zorgverleners)
 • Perined Insight (landelijke database verloskunde, anoniem verzamelen van behandelgegevens)
 • Vecozo (systeem om te communiceren met zorgverzekeraars).


Deze activiteiten hebben geen gevolgen voor de privacy van de cliënten omdat er een versleuteling van de gegevens plaatsvindt.

3. Overige systemen waarvan ELLE Midwives gebruik maakt:

 • Zwangerenportaal. Het Zwangerenportaal geeft zwangeren digitaal inzage in het eigen medisch dossier. Zwangeren ontvangen daarnaast extra relevante informatie rondom zwangerschap en geboorte. Dit alles verloopt in een online veilige omgeving m.b.v. account verificatie. Ook krijgt u advertenties te zien waar het Zwangerenportaal commercieel voordeel mee behaald. Op basis van uw postcode en IP-adres laten zij advertenties zien, deze gegevens maakt dat de persoon herleidbaar is. Check de privacyverklaring van Zwangerenportaal voor meer informatie.
 • App ELLE Midwives. De app is uitsluitend beschikbaar voor zwangeren van ELLE Midwives via de appstore. De app geeft via een koppeling met het Zwangerenportaal inzage in het eigen medisch dossier en het verschaft extra relevante informatie rondom zwangerschap, geboorte en de kraamperiode. De app beschikt over een chatfunctie, waar na uitdrukkelijke toestemming van de zwangere zelf met andere zwangeren van ELLE Midwives gecommuniceerd kan worden. Check de privacyverklaring van de app ELLE Midwives.Inschrijven bij de praktijk

Indien je je via onze website bij ons inschrijft, dan worden de gegevens die je verstrekt in het betreffende formulier uitsluitend gebruikt voor het beheren van je inschrijving.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om je inschrijving af te kunnen handelen nadat je het inschrijfformulier op de website hebt ingevuld. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ELLE Midwives en van jou. Dit belang bestaat concreet uit het belang van ELLE Midwives en van jou om jouw inschrijving te kunnen verwerken in het medisch systeem. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige zorg periode. Je kunt je ook aanmelden door ons te bellen op 010-2004 710 of door te mailen naar verloskundige@ellemidwives.nl.


Contactformulier

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om vragen, klachten of andersoortige communicatie af te kunnen handelen nadat je het contactformulier op de website hebt ingevuld. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Elle Midwives en van jou. Dit belang bestaat concreet uit het belang van ELLE Midwives en van jou om vragen, klachten of andersoortige communicatie op verzoek van jou af te kunnen handelen. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de met het contactformulier verzonden vraag, klacht of andersoortige communicatie.


Verbeteren van onze dienstverlening

Jouw gegevens kunnen wij gebruiken voor het verbeteren van onze dienstverlening. Dat doen wij echter alleen indien je de gegevens met dat doel hebt verstrekt, of ons daar toestemming voor hebt gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan jouw feedback die je via een klachten- of enquêteformulier aan ons hebt toegezonden.


Foto’s op onze website

Het is mogelijk dat de foto’s op onze website een verwerking van persoonsgegevens vormen. Dat is het geval als een persoon op de foto’s is afgebeeld. Voor zover nodig hebben de betreffende personen in vrijheid toestemming gegeven voor de publicatie van die foto’s. Daarmee bestaat voor Elle Midwives een gerechtvaardigde belang voor de bijbehorende verwerking van persoonsgegevens. Dit belang bestaat uit het kunnen plaatsen van de foto’s op de website, het onderhouden van de website en het recht op vrijheid van meningsuiting. De foto’s worden getoond op de website zolang ELLE Midwives de betreffende foto van toegevoegde waarde voor de website acht.


Inschrijven voor cursussen, workshops en aanvullende diensten

Je persoonsgegevens worden verwerkt om jouw inschrijving voor cursussen, workshops en aanvullende diensten af te kunnen handelen nadat je het betreffende inschrijfformulier hebt ingevuld of nadat je je hiervoor hebt aangemeld. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De gegevens worden verzonden via onbeveiligde mail naar de organisator van de cursus, workshop en/of aanvullende dienst. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Elle Midwives, de aanbieder van de cursus, workshop, aanvullende dienst en van jou. Dit belang bestaat concreet uit het belang van Elle Midwives en van jou om jouw aanmelding te registreren en rekening te houden met jouw aanwezigheid. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de organisatie van de cursus, workshop en/of aanvullende dienst.

Je kunt je ook aanmelden voor de cursus, workshop of aanvullende dienst door ons te bellen op telefoonnummer 010-2004 710.


Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarom raden wij je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Bewaartermijn

Het medisch dossier wordt volgens wettelijke bepaling Wet Geneeskundige behandelovereenkomst gedurende 15 jaar bewaard. Toegezonden geboorteberichten en kaartjes worden voor onbepaalde tijd opgehangen in de wachtruimte van de praktijk en uiteindelijk vernietigd.


Cookies

In dit document vindt u de uitleg over de cookies op ellemidwives.nl en wat cookies doen en hoe u ze kunt aan of uitzetten.


Gebruik van ellemidwives.nl

Als u rondkijkt op de website van ELLE Midwives worden er ‘’cookies’’ geplaatst. Deze cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Er zijn verschillende soorten cookies: functionele, analytische en tracking cookies. Een lijst van alle cookies die wij plaatsen kunt u vinden in ons cookies-overzicht. Hieronder in het kort een uitleg over de verschillende soorten cookies.

 • Functionele cookies:
  Dit zijn de cookies die nodig zijn om de website goed te laten draaien.
 • Analytische cookies:
  Dit zijn de cookies die ons vertellen hoeveel mensen op onze website komen, welke pagina’s zij bezoeken en waar zij op klikken. Deze cookies zijn gekoppeld aan uw IP-adres en computer.
 • Tracking cookies:
  Tracking cookies worden alleen geplaatst als u toestemming geeft. Tracking cookies zijn cookies van onder andere derde partijen die volgen op welke andere websites u nog meer zit. Hiermee kunnen deze partijen zien welke interesses heeft en u gerichte aanbiedingen geven. 


Cookies van derden

Cookies van derden die gebruikt worden op ELLE Midwives zijn:

 • Google Analytics (analytische cookies):
  Voor de website statistieken gebruikt ELLE Midwives Google Analytics. Google Analytics is een product van Google. Een Amerikaans bedrijf dat voldoet aan de zogeheten Privacy Shield. Dat betekent dat de persoonsgegevens verzameld worden via Google Analytics op eenzelfde goede wijze beschermd worden als in Europa verplicht is.
 • Google Tag Manager (analytische cookies):
  Als u op bepaalde woorden zoekt kunt u geleid worden naar websites waar deze woorden gebruikt worden. Google Tag Manager geeft ons de mogelijkheid om de juiste zoekwoorden op de website neer te zetten, waardoor u ons beter kunt vinden.Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u deze cookies in uw browser uitzet, kun u misschien niet meer van alle functionaliteiten van ELLE Midwives gebruik maken en embedded content kunt niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.


Lijst met codes van de cookies

 • _ga wordt voor 3 jaar bewaard
 • _gat wordt voor 1 jaar bewaard
 • _gid wordt voor 1 jaar bewaardBeveiliging

Elle Midwives heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Zo is de website www.ellemidwives.nl onder meer beveiligd met een zogenoemd SSL-certificaat. Verzending van persoonsgegevens vindt dus via een beveiligde verbinding plaats. Daarnaast worden e-mails verzonden door e-mailservers die specifiek beveiligd zijn voor de zorg (Enovation Group). De overige technische bedrijven waar wij mee samenwerken zijn NEN7510 gecertificeerd.


Verwerkers en andere derden

De persoonsgegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers of verwerkingsverantwoordelijken) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Voor het overige kunnen aan de volgende personen en instanties toegang worden verleend/persoonsgegevens worden verstrekt.

 • Onderzoekers als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek;
 • Zorgverzekeraars voor zover noodzakelijk met het oog op de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
 • Derden die belast zijn met het innen van vorderingen voor zover toegang/verstrekking noodzakelijk is en het geen medische gegevens betreft;
 • Anderen, wanneer de grondslag van de verwerkte gegevens is:
 • Toestemming van de betrokkene;
 • Een noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen;
 • Het vrijwaren van een vitaal belang van de betrokkene.Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER een land of internationale organisatie ten aanzien waarvan geen adequaatheidsbesluit is genomen, dan wel een land waarmee geen juridisch bindend en afdwingbaar instrument is gesloten.


Jouw privacy rechten

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. In sommige gevallen kunnen wij niet voldoen aan het totaal verwijderen van al jouw gegevens omdat we een wettelijke bewaarplicht hebben. Daar zullen we je dan ook van in kennis stellen.

Als je van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt je contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden. Los van bovenstaande rechten, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier met ons niet uit dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend. Je hebt dan ook het recht een klacht in te dienen bij De Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Heb je klachten over onze verloskundige hulpverlening of over de bejegening door één van ons, dan staan wij er voor open om dit met je te bespreken. Levert dit gesprek niets op of zijn er redenen om dat gesprek niet aan te gaan, dan kun je de klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg).

Contact: De klachtenfunctionaris is van maandag tot en met vrijdag (van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur) telefonisch te bereiken op het nummer 088 – 024 51 23. U kunt ook een mail sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl.

Wil je direct een klacht indienen? Bekijk hiervoor https://klachtverloskunde.nl.

Als je er met de verloskundige en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kan je je klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde, www.geschilleninstantieverlosk.... Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of je klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak. Het is altijd mogelijk je klacht aan een andere instantie voor te leggen.


Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd op 23 juli 2023.

ELLE Midwives Tessa 9 U5 A9881web
QUESTIONS REGARDING OUR PRIVACY STATEMENT